مقایسه گرافیک بازی*ها:

فورزا*3 در برابر گرن*توریزمو*5
تقریبا شش سال از زمان رونمایی گرن*توریزمو*5 در نمایشگاه E3 سال 2005 می*گذرد. در این مدت تاخیر*های پی*در*پی و طولانی مدت، همیشه باعث آزار طرفداران شده و از طرفی همین تاخیرها انتظارات طرفداران از این بازی را به شدت افزایش داده است، به طوری که کمتر کسی می*تواند بپذیرد این بازی درصدی هم که شده از حد انتظارات پایین*تر ظاهر شود.
در اینجا قصد ما نقد و بررسی بازی نیست. همان طور که می*دانید رقیب اصلی این بازی، یعنی فورزا*3 در سال 2009 میلادی عرضه شد و توانست موفقیت*های بسیار زیادی را بدست آورد و به عنوان بهترین بازی شبیه*ساز اتومبیل*رانی زمان خود انتخاب شود.

هر دو بازی یاد شده، اهمیت بسیار زیادی به جزییات اتومبیل*ها و مسیر*ها نشان داده*اند. البته در این زمینه گرن*توریزمو5 جوسازی بسیار بیش*تری انجام داد و با منتشر کردن تصاویر گوناگون قبل از عرضه*ی عمومی بازی، گرافیک آن را خیره کننده نشان داد. منکر گرافیک بالای این بازی نیستیم بلکه تنها قصد داریم گرافیک نسخه*ی نهایی گرن*توریزمو5 را با فورزا3 مقایسه کنیم. در انتخاب تصاویر، سعی شده است از محیط*های مشابه استفاده شود تا این مقایسه به درستی انجام شود.
نتیجه گیری را به خود شما واگذار می*کنیم و منتظر نظرات شما هستیم.

 
Click here to enlarge
Click here to enlarge
 Click here to enlarge
Click here to enlarge